Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  "Senki nem nevezheti magát szabadnak addig, amíg szellemének kapuját nem képes kitárni,
úgy kifelé, mint befelé; kifelé azért, hogy képes legyen saját eszméit közkinccsé tenni,
befelé pedig azért, hogy mások értékes gondolatait el tudja fogadni."  (Validivar)
 
 

A misztika ösvénye

A Rózsakeresztes Rend tagjaként a misztika útján haladunk. Ez sosem volt a tömegek útja, bár ezen az ösvényen járók közül kerültek ki jónéhányan történelmünk kiemelkedő személyiségei közül, gazdagítva világunkat tudományos felfedezéseikkel, művészeti remekműveikkel a zene, a festészet vagy az irodalom területén. Mégis személyes életszemléletük az, amit legfontosabb megtanulnunk ezektől a nagy elméktől. Hasonló utat kell követniük mindazoknak, akiket az önfejlesztés szándéka komolyan foglalkoztat.

A misztika "demisztifikációja"

Mielőtt megpróbáljuk elmagyarázni, hová vezet ez az ösvény, nagyon fontos annak tisztázása, mit is értünk valójában a misztika fogalmán, hisz sok téves értelmezés él a köztudatban ezzel kapcsolatban. Feljegyzéseink szerint a misztika olyan tapasztalásnak felel meg, melynek során az ember személyesen győződik meg Minden Létező Forrásáról. Sokan Istennek nevezik ezt a forrást, mások Kozmosznak. A lényeg, hogy szellemi élményről van szó, a tudás élményéről, amely nem a vallásos hiten, de nem is tudományos megfigyeléseken alapuló tudás, hanem maga a tudás. A misztika művészetének és a Rend munkájának fő célkitűzése megtanítani az embereket arra, hogyan érhető el ez a misztikus tudás, ami ha tökéletesen hozzáférhetővé válik, végső soron racionális.

Ennek ellenére sokan úgy tekintik a misztikát, mint "irracionális filozófiát", melynek ideái pusztán feltételezéseken alapulnak, és kívül esnek az intellektuális megérthetőség körén - ezért elutasítják, mint önámítást vagy zavaros gondolkodást. Mások ezzel szemben a természetfelettibe vetett vakhitként értelmezik.

Ha megnézzük a történelmet, egészen nyilvánvalóvá válik, hogy egyik felfogás sem felel meg a valóságnak. A századok során sokan misztikus ráhangolódás során ismertek fel és adtak át az emberiségnek új ideákat és magyaráztak meg olyan jelenségeket, mint például az elektromosság vagy a gravitáció. Sokuk osztályrésze a nevetségessé válás, sőt nem egyszer a bebörtönzés lett. A társadalom széles körben csak jóval később ismerte el, hogy eszméik intellektuálisan ésszerűek voltak.

Végső soron tehát a misztika nem hit, hanem egyszerűen a tudás művészete. A misztikus tapasztalás során az egyén olyan érzésekben részesül, melyek meghaladják a szavakba önthetőség határait. Ez a belső látás mentes az ego tévedéseitől, és a dolgok tökéletes megértését eredményezi. Az ember mélyen meg van győződve tapasztalatainak valóságosságáról.

Legmagasabb képességeink kibontakoztatása

A Rózsakeresztes Rend célja, hogy olyan tanulmányi rendszert kínáljon, mely lehetővé teszi a tanítványnak, hogy létezésének minden szintjén elérje lehetőségeinek csúcsát, azaz fizikai, mentális, lelki és spirituális szinten egyaránt. Ez biztosítja ugyanis az egyén számára a tökéletes békét és harmóniát, mely nem csak saját életében mutatkozik meg, de kihat a teremtés egészére is.

A Rózsakeresztes tanok számos gyakorlattal és kísérlettel segítik e cél elérését - fizikai érzékszerveink fejlesztése és fegyelmezése, valamint egy mélyebb, gyakran szunnyadó állapotban lévő pszichikai érzék felébresztése által.

Fizikai síkon olyan lehetőségeket és módszereket mutatunk be, mellyel szervezetünk különböző működéseit harmonizálhatjuk. Ezáltal megszüntethetjük a fejfájást, a feszültséget és a stressz káros hatásait, valamint megtanulhatjuk szervezetünk öngyógyító folyamatainak felgyorsítását.

Mentális síkon megvilágítjuk a tudat különböző szintjeit, valamint ezek működését és lehetőségeit. Ezáltal megtanulhatjuk, hogyan valósíthatjuk meg a fizikai síkon mindazt, amire erősen és jogosan vágyakozunk.

Lelki síkon lényünk mélyebb aspektusának erejét és hatalmát hangsúlyozzuk és hozzuk működésbe, ami által létünk teljesen új dimenzióit ismerhetjük meg.

Szellemi síkon fokozatos belső ébredést élünk át a tanultak személyes alkalmazása és a ráhangolódás különböző módszerei segítségével. Végül a tudatosság olyan fokát érhetjük el, ahol az ember megtapasztalhatja a Kozmosszal való egységét - azt a személyes köteléket, mely az univerzum egészéhez kapcsol bennünket.

Pszichikus képességeink felébresztése

Az emberek általában kétkedve fogadják, ha a fizikai érzékszerveken túli érzékelésről vagy képességekről esik szó. Ez valószínűleg azért van így, mert gyakran találkozunk olyan emberekkel, akik ilyen képességekkel büszkélkednek, holott valójában igen keveset vagy semmit nem tudnak ezekről a természetes működésekről. Valójában mindannyian rendelkezünk pszichikai képességekkel; legtöbb embernek voltak már rejtélyes megérzései, megmagyarázhatatlan előérzetei. Ki ne tapasztalt volna kellemes vagy kellemetlen "érzéseket" egyes helyeken vagy bizonyos emberek társaságában? Ezek a személyes, pszichikus történések lelki énünk apró felvillanásai, illetve a kevéssé ismert természeti törvények környezetünkben történő megnyilvánulásai.

Lelki énünk működése vagy más pszichikus megnyilvánulások csak addig tűnnek különösnek és titokzatosnak, amíg nem értjük, mi történik valójában. A tudatlanság, az előítéletek és a babonák azok, melyek megakadályozzák, hogy ezekre a természeti törvényszerűségekre fény derüljön. Ha egyszer megértettük és a Rózsakeresztes tanításokban foglalt gyakorlatok segítségével felébresztettük őket, pszichikai képességeink az egyik legnagyobb belső erőforrásunkká válhatnak.

A természet törvényeinek alkalmazása

Az a fogalom, hogy "természetfölötti", a valóságban nem létezik. Minden a természet törvényei szerint működik. A szunnyadó tudat számára maga a természet is cél és értelem nélküli káosznak tűnik. A Rózsakeresztes tanítvány előtt azonban fokozatosan kibontakozik a természet harmóniája és különböző aspektusainak EGYsége. Ez a mindenre kiterjedő látásmód megmutatja, hogy a természet önmagunkban és a környező világban is magasabb törvények szerint működik.

Általában vitalitás, egészség, derűlátás és tettrekészség jellemzi azokat, akik ismerik és a gyakorlatban is alkalmazni tudják ezeket a törvényeket; őket szinte mindig szerencse kíséri útjukon. Akik viszont nem tanultak meg összhangban élni a természet törvényeivel, láthatólag gyakran betegek, vagy ahogy a szólás tartja, "ami elromolhat, az el is romlik" életükben, környezetükben.

Azt az állapotot nevezzük harmóniának, mikor egész lényünk összhangban van a Kozmosszal és a Kozmosz természetben megnyilvánuló törvényeivel. A mély lelki béke állapota ez. A Rózsakeresztes tanítások alaposan és részletesen elmagyarázzák, hogyan érhető el ez az állapot.

A Kozmikus Tudat elérése

A misztikus úton haladók a tudat különböző aspektusait nem úgy tekintik, mint rétegeket, melyeken keresztül kell ásni magukat, hanem mint egy folyót, mely egyre mélyebb szinteken hömpölyög. Objektív tudatunk öt érzékszervétől kezdve a szubjektív tudat mentális, pszichikus és spirituális érzékeléséig egységes egésznek tekintjük őket, melyek egyaránt fontosak, mivel mindegyikük a lélek-személyiséget tükrözi.

A Kozmikus Tudat elérése a célbaérést jelenti az önmegismerés útján. Először a vágyat érezzük, hogy igazi Önvalónkat megismerjük; ezután következik a keresés hosszú és fáradságos útja, hogy végül - saját tudatos erőfeszítéseink árán - megtapasztalhassuk az Isteni Intelligenciát.

Ez egy intuitív élmény. Minden embernek vannak megérzései, vagyis olyan felismerései, melyek villanásszerűen világítják meg egy-egy pillanatra a tudatot. Ritka azonban az olyan ember, aki tudatosan képes használni ezt a képességet a mindennapok során felmerülő helyzetekben problémáinak megoldásához vagy a szükséges ismeretek megszerzéséhez.

A Rózsakeresztes tanítások rávilágítanak, hogy sorozatos tévedéseknek vagyunk kitéve, ha kizárólag fizikai érzékszerveink észleléseire bízzuk magunkat. Ahogy egy zongorista az ujjgyakorlatokat vagy egy kezdő úszó a tempókat, úgy tanuljuk meg, hogyan halljuk meg és hogyan alkalmazzuk belső vezetőnk sugallatát, az ún. "csendes kis belső hangot". Intuitív képességeink alvó állapotukból lassan erőteljes, éber állapotba kerülnek. E csodálatos szintézis eredményeként tudatunk közelít a kozmikus szinthez - bár ez mindenkinél különböző fokot jelent az egyéni fejlettségi szint függvényeként.

A belső ébredés előnyei

Életünk problémáinak egyre eredményesebb megoldása ébredő intuíciónk segítségével, rejtett tehetségeink kibontakozása, tartalmasabb emberi kapcsolatok kialakítása, egy magasabbrendű és önzetlenebb életcél megtalálása - és még sorolhatnánk a belső ébredés előnyeit. Az A.M.O.R.C. ésszerű és lényegre törő tanulmányi rendszere segíti a misztikus ösvényen haladó tanítványt mindezek elérésében.

A megvilágosodott értelem hatására őszi falevelekként hullanak le a babonák, lepleződnek le a tévtanok és illúziók. Meglepetten tapasztaljuk, milyen sok tévedés és félreértés uralta és korlátozta eddig életünket. Szinte úgy tűnik, mintha gondolkodásunk korábban éppen a valóság ellenkezőjét tükrözte volna. Ezek a felismerések a fejlődés és a Kozmikus Tudatra való ráhangolódás kedvező jelei.

A tudatszint emelkedésével azonban nem mentesülünk a problémáktól, hisz mint már említettük, az élethelyzetek sikeres megoldása visz előre a misztikus úton. Ha bizakodva nézünk a jövő elébe, ha bátran helytállunk az élet örvénylései közepette magától a haláltól sem rettegve, ha látjuk a célt a küzdelmek mögött, akkor mondhatjuk életünket sikeresnek.

Most, hogy áttekintettük az önmegismerés útján előttünk álló lehetőségeket, a következő részben röviden bemutatjuk a Rózsakeresztes Rend történetét és mai szerepét, azaz az őszinte keresők segítését a Fény felé vezető úton.

Könyvajánló:
Ha még többet szeretne tudni a Rózsakeresztes Rend, AMORC-ról, rendelje meg a 'Kérdések és válaszok a Rózsakeresztes Rend AMORC-ról' című könyvet, melynek ára 2300 Ft (postaköltséggel).

Megrendelését ide kattintva küldheti el.
Elektronikus levelében kérjük adja meg pontos levelezési címét. 

 
 
A Rózsakeresztesekről
Beszélgetés Bartha Katalinnal

Az alábbi magyarázat kizárólag az AMORC betűszóval jelölt, a Rózsa és a Kereszt Ősi Misztikus Rendjére (Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis) vonatkozik.
A szakirodalom többségében az AMORC-ot filozofikus, beavató és hagyományőrző mozgalomként határozzák meg, amely férfiak és nők számára egyaránt nyitva áll, fajra, társadalmi helyzetre vagy vallásra vonatkozó előírások nélkül. Részletesen el fogom magyarázni, hogy mi teszi rendünket filozofikus, beavató és hagyományőrző szervezetté, ám mielőtt belevágnék, fontos, hogy a kétségek eloszlatása érdekében röviden rámutassak arra is, ami nem az AMORC.
tovább >>
Rózsakeresztes Rend, AMORC
2890 Tata, Kastély tér 2.
Tel./fax: 0634/381-696
E-mail: amorc@amorc.hu
Hivatalos honlap: www.amorc.hu